Loading
CÁCH ĐI ĐẾN TRƯỜNG

CÁCH ĐI ĐẾN TRƯỜNG

How to find us


Đi bộ khoảng 10 phút từ ga tàu điện ngầm “ KAMIMAEZU” của thành phố Nagoya
Đi bộ khoảng 10 phút từ ga tàu điện ngầm “ HIGASHIBETSUIN” của thành phố Nagoya
Đi bộ khoảng 10 phút từ ga tàu điện“ TSURUMAI” của thành phố Nagoya

Trường nhật ngữ Asean

Địa chỉ:
Nagoya-shi, Naka-ku, Chiyoda 4 Choumei 12-31

Số điện thoai:
(052)684-7555

Số FAX:
(052)684-7550

Địa chỉ Mail:

Mẫu liên hệ tại đây

PAGE TOP